Thứ 2 ngày 21/4 sẽ có bánh bông lan trứng muối + bông lan phô mai. Hotline đặt bánh trước: 0126-462-1108 / 0972-929-626